За студенти без родители

Сам постигам – Информирани за успех!

„Гипсън“

„Гипсън“

Стипендия “Гипсън” на Международната фондация “Св. Св. Кирил и Методий” е предназначена за студенти първокурсници в неравностойно положение. Тя е...