Представихме „Сам постигам“ на форум за предприемачески идеи!

Представихме „Сам постигам“ на форум за предприемачески идеи!

Представихме „Сам постигам – Информирани за успех!“ на форума „Иновативен мост към бъдещето“! На 06.10.2023г. в Световния търговски център „Интерпред“...

  • 1
  • 2