Частна подкрепа

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Частна подкрепа
news_sampostigam_elegant-businesswoman-doing-thumbs-up-outdoors

Частна подкрепа

Сам постигам – Информирани за успех!

Информацията за частна подкрепа за ученици и студенти, показана в сайта sampostigam.org, е взета от официалните сайтове на фондациите, сдруженията и организациите, които я предлагат. Тя е ориентирана към:

  • ученици с един жив родител
  • ученици без родители – отрасващи в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други) или поверени на грижите на роднина/ни (техни настойници или попечители).
  • студенти с един жив родител
  • студенти без родители – отраснали в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други) или поверени на грижите на роднина/ни (техни настойници или попечители).
  • преживелите родители, настойници и попечители.

Общи положения

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За ученици

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За студенти

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ