Частна подкрепа

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Частна подкрепа
news_sampostigam_elegant-businesswoman-doing-thumbs-up-outdoors

Частна подкрепа

Сам постигам – Информирани за успех!

Информацията за частна подкрепа, показана в сайта sampostigam.org е ориентирана към учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители). Сайтът е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

Общи положения

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За ученици

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За студенти

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ