Мисия

Начало » Мисия

Мисия

Сам постигам – Информирани за успех!

Сайтът sampostigam.org е създаден с цел да информира учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители), за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа на държавно и частно ниво. Сайтът е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

nastoinichestvo

Сайтът цели да помогне на възможно най-много деца, младежи, настойници и попечители чрез информацията и ресурсите, предоставени в него, борейки се с дезинформираността. Мотото и заглавието на сайта (“Информирани за успех!” / sampostigam.org) описват много ясно основнатa цел – лесния достъп до информация като трамплин към постигането на успех.

Идеята за сайта се ражда през есента на 2022 година, когато Ралица Коларова е в началото на 12-ти клас. Тя прераства в проект, озаглавен “Информираността – ключът към успешното бъдеще”, който Ралица разписва като задача по предмета гражданско образование. През януари 2023 година Ралица кандидатства с този социален проект в Националния конкурс “Млад Благотворител” в категория “Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи”. Нейният проект е сред финалистите на конкурса и печели ВТОРО МЯСТО с награден фонд за реализация 1 200 лева.