Социални стипендии

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Държавна подкрепа » Социални стипендии

1. Социални стипендии за ученици

Право на стипендии учениците имат от 8-ми до 12-ти клас. Право на социална стипендия имат учениците, които имат един жив родител или двамата родители са починали. Социалната стипендия може да се комбинира със стипендия за отличен успех, но тази за отличен успех няма да е в пълен размер.

Всяко училище определя само размера на социалните и тези за отличен успех стипендии. Свържете се с класния ръководител или ръководството за повече разяснения.

2. Социални стипендии за студенти

Право на стипендии студентите имат през целия период на обучението. Право на социална стипендия имат студентите, които имат един жив родител или двамата родители са починали. Социалната стипендия може да се комбинира със стипендия за отличен успех, но тази за отличен успех няма да е в пълен размер.

Всяко висше учебно заведение определя само размера на социалните и тези за отличен успех стипендии. Свържете се с информационните звена в съответния университет за повече разяснения.

 

А знаеш ли, че съществуват стипендии от инициативи и частни фондации, за които може да кандидатстваш? Разгледай ги ТУК.

 

Последвай ни: