Еднократна финансова помощ

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Държавна подкрепа » Еднократна финансова помощ

1. Еднократна финансова помощ при смъртен случай в семейството

На следния линк https://nssi.bg/fizicheski-lica/po-bgzakonodatelstvo/pomosht-pri-smyrt-na-osig-litse/ са описани условията, размерът и редът за получаване на еднократната финансова помощ. В дясната част на страницата на НОИ от горепосочения линк се намират необходимите документи и заявления за получаване на помощта, които може да подадете онлайн или на място в териториално поделение на НОИ. Еднократната финансова помощ може да бъде поискана от наследниците на починалото лице в срок от 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на осигуреното лице.

ВАЖНО: Децата на починалото лице имат право на тази помощ, независимо от това дали са учащи се или не са учащи се, дали са пълнолетни или са непълнолетни.

2. Еднократна финансова помощ за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас

3. Еднократни финансови облекчения за бъдещи студенти

  • Във всички държавни университети кръглите сираци (с двама починали родители) и тези, които напускат институция (ЦНСТ, приемно семейство, преходно жилище) до 26-годишна възраст, са освободени от такси за приемни изпити и участие в класиране. Свържете се с университета/те, в които ще кандидатствате, за да ви кажат какви документи и къде трябва да изпратите. Обикновено отдел „Студенти“ са на разположение в подобни ситуации.
  • За месеците между училището и университета здравните осигуровки на дванадесетокласниците, които получават наследствена пенсия от НОИ, се покриват от НОИ. За всеки случаи обаче е добре да проверите преди започване на университет дали имате начислени осигуровки за плащане в най-близкото териториално поделение на Националната агенция по приходите (НАП).

4. Еднократна финансова помощ за студенти в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Студентите на СУ „Св. Климент Охридски“ до 26-годишна възраст, които са кръгли сираци (с двама починали родители) и тези, които са напуснали институция (ЦНСТ, приемно семейство, преходно жилище) след навършване на пълнолетие, имат право на еднократна финансова помощ веднъж годишно. На следния линк се обновява информацията с правилата и заявлението за отпускане на помощта – https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/administrativno_obsluzhvane/pravila_za_otpuskane_na_nagradi_i_pomoschi_na_uchaschite_se_v_su

 

А знаете ли, че съществуват възможности за дългосрочна финансова, материална и личностна подкрепа? Разгледайте ги ТУК.

Последвай ни: