Общи положения - Частна подкрепа

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Частна подкрепа » Общи положения – Частна подкрепа

Частна подкрепа – общи положения

news_sampostigam_cheerful-students-posing-with-laptop

Информацията за частна подкрепа в сайта sampostigam.org е ориентирана към учениците и студентите с един жив родител или без родители. Такива, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други) или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители). Представени са възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа, предоставяни от частни фондации и благотворителни инициативи.

Информацията е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

Не всички механизми за държавна финансова подкрепа са насочени пряко към целевата група, описана по-горе, но може да се кандидатства по тях, ако отговаряте на съответните за механизма критерии.

Важно:

Сайтът НЕ е предназначен да информира осиновени деца, осиновители, деца в приемни семейства и приемни родители, въпреки че те могат да кандидатстват за някои от стипендиантските програми, спрямо съответните критерии.

Частната подкрепа се предоставя във формата на годишни стипендии.

За всички стипендии в този раздел се кандидатства всяка година наново или веднъж, ако е еднократна.

В критериите за кандидатстване за стипендиите на преден план стоят отличният успех и желанието за личностно и професионално развитие на кандидатите.

Последвай ни: