Държавна подкрепа

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Държавна подкрепа
coat_of_arms_of_bulgaria

Държавна подкрепа

Сам постигам – Информирани за успех!

Информацията за държавна подкрепа, показана в сайта sampostigam.org, е ориентирана към учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднина/ни (техни настойници или попечители). Информацията е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

Общи положения

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Наследствени пенсии

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Еднократна финансова помощ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Детски надбавки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Социални стипендии

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ