„Добротворчество“

„Добротворчество“

Сдружение „Милостив“ стартира инициативата „Добротворчество“ през 2016г. Чрез нея се отпускат стипендии на младежи в неравностойно положение, които имат желание да продължат обучението си във висше учебно заведение. Стипендията е в размер на 200 лева месечно за десет месеца.

За да кандидатствате е необходимо да отговаряте на следните четири условия:

  • Да сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение (отглеждан от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции, младеж с увреждания).
  • Да сте на възраст до 21 години включително (това условие не важи за младежи, които са получили стипендия Добротворчество през изминалите години).
  • Да ви предстоят кандидат-студентски изпити през годината или в момента да сте студент.
  • Да имате успех над много добър 4.50

На следния линк са описани сроковете, условията и необходимите документи за кандидатстване – https://milostiv.org/dobrotvorchestvo-2024 .

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: