„Гипсън“

„Гипсън“

Стипендия “Гипсън” на Международната фондация “Св. Св. Кирил и Методий” е предназначена за студенти първокурсници в неравностойно положение.

Стипендия "Гипсън"

Тя е в размер на 2 500 лв. годишно. Одобрените първокурсници продължават да получават стипендията до завършване на бакалавърска степен, ако отговарят на изискванията в раздел „Правилник“. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.

Цялата информация за стипендия „Гипсън“ е на следния линк – https://www.cmfnd.org/?page_id=521

ВАЖНО: Документи за кандидатстване се приемат само на хартиен носител – трябва да ги изпратите по поща или лично да ги занесете на посочения адрес в линка по-горе.

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: