„Подкрепи една мечта“

„Подкрепи една мечта“

“Подкрепи една мечта” е инициатива на Президента на Република България. Тя е насочена към първокурсници в неравностойно положение. За да получат тази еднократна финансова помощ, те трябва да имат успех от дипломата за средно образование не по-малък от 4.00. Също така трябва да са живели в институция (ЦНСТ), преходни или наблюдавани жилища и приемна грижа.

 

На следния линк https://m.president.bg/bg/cat208/Podkrepi-edna-mechtapravila ще откриете правилата и документи за кандидатстване – Приложение 2 и Приложение 3.

Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври всяка година.

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: