„Анета Атанасова“

„Анета Атанасова“

Стипендия „Анета Атанасова“ е учредена в памет на голямата дарителка на Фондация “Сирак” г-жа Анета Атанасова през 2009г.

Тя е завещала стипендията да се отпуска на сираци, които изучават български език и литература във висши учебни заведения у нас.

Бакалавърски програми: Българска филология, Български език и литература, Книгоиздаване и Журналистика.

Магистърски програми: Литературознание, литература – творчески профил, антропология и филология, лингвистика и други подобни.

Формулярът* и сроковете за кандидатстване се публикуват в началото на всяка учебна година. Може да ги намерите в секция „Новини“ на сайта на Фондация “Сирак” – https://sirakfond.webnode.page/ .

*със същия формуляр се кандидатства и за програма “Нашето бъдеще”

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: