Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“

От 1998 г. Конфедерация на независимите синдикати в България и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ изплащат стипендии на деца, които са загубили родител при трудова злополука. Сред стипендиантите има деца, които са загубили и двамата си родители.  Загиналите са от различни райони на страната, с различни професии, в т.ч. миньори, полицаи, учители, шофьори, железничари и др., по-голяма част от тях синдикални членове.

Стипендиите са в размер от 70 лв. и се изплащат всеки месец до завършване на средно образование на децата. Абитуриентите получават еднократна помощ от 300 лв. за официални облекла.

Условията, на които следва да отговарят подпомаганите деца, са следните:

 1. Единият/двамата от родителите да е/са загинал/и при трудова злополука;
 2. Месечни стипендии се изплащат до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст;
 3. Детето редовно да посещава учебно заведение, освен ако здравословното му състояние не го позволява;
 4. Средно месечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 710 лв.;
 5. Единият родител да е настоящ или бивш член на КНСБ.

Необходими документи:

 1. Заявление от родител/настойник по образец: Заявление
 2. Молба-декларация от родител/настойник по образец: Молба-декларация
 3. Акт за раждане на детето;
 4. Служебна бележка от учебното заведение, в което детето се обучава, ако детето е в учебна възраст;
 5. Смъртен акт на починалия родител;
 6. Ксерокопие на лична карта на родител/настойник;
 7. Настоящ адрес, телефон, имейл за връзка;
 8. Удостоверение за банкова сметка на родител/настойник.

За повече информация относно срокове и място за подаване на документите за стипендия: Рени Джагалова – Секретар, телефон: 02/4010423; 0884458554, имейл: rpsaltova@citub.net

Полезна връзка: КНСБ

 

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

 

Последвай ни: