Анализ на анкетата за информираност

Анализ на анкетата за информираност

В тази статия ще ви запознаем с анализа на анкетата за информираност, както обещахме в Историята на „Сам постигам“. Няколко месеца преди сайтът sampostigam.org да бъде официално активен, създадохме анонимна анкета. Тя целеше да събере информация от учениците и студентите с един родител или без родители за това доколко познават възможностите за подкрепа, които съществуват. Изпратихме я до всички училища в страната, над 60 центъра за настаняване от семеен тип и журналисти от различни краища на България. Тези, които са отворили имейла с анкетата обаче са много малко. Все пак сме щастливи, че достигнахме до 210 човека, които отделиха време да я попълнят.

Целева група:

  • ученици и студенти с един родител или без родители, живеещи в ЦНСТ или при близък роднина (настойник/попечител);
  • преживели родители, настойници и попечители

Период на събиране на отговори:

30.03.2023 – 29.06.2023

Вид на анкетата и въпросите:

Анонимна анкета, събираща информация. Десет въпроса с задължителен характер и кратък отговор и четири въпроса с незадължителен характер и свободен отговор.

ВЪПРОС 1:

Над 54% отговорят с „Не“ или „Не мога да преценя“ на въпрос 1.

ВЪПРОС 2:

Малко над 32% отговарят, че не знаят за съществуването на наследствените пенсии като държавен механизъм за подкрепа.

ВЪПРОС 3:

Цели 68% не получават наследствена пенсия/пенсии. Причините за това са различни – не знаят за тяхното съществуване; знаят за тях, но не са подали необходимите документи поради различни фактори; нямат право на такава, защото са настанени в ЦНСТ/приемно семейство/преходно жилище.

ВЪПРОС 4:

ВЪПРОС 5:

Цели 58% не получават социална стипендия от училището или университета, в които учат. Причините тук също са различни.

ВЪПРОС 6:

ВЪПРОС 7:

ВЪПРОС 8:

И тук идва въпросът, чийто процент отрицателни отговори е най-голям – 82,9%.

ВЪПРОС 9:

  • 46,7% отговарят, че не получават стипендия от частна фондация/и, защото не са кандидатствали по една или друга причина.
  • 34,3% пък заявяват, че не получават такава, защото не знаят, че съществува такъв тип подкрепа за тях.
  • Едва 11% получават стипендия от една частна фондация.

ВЪПРОС 10:

От свободните отговори на въпрос 10 разбрахме за доста фондации, които отпускат стипендии. Те обаче са с по-специфични условия на кандидатстване, включващи пол и етнос. Ако знаете за фондация или частно лице, които предоставят стипендии на ученици и/или студенти с един родител или без родители, свържете се с нас ТУК .

ВЪПРОС 11:

Някои от отговорите:

„Няма изграден механизъм на държавно ниво, който да информира преживелият родител каква помощ може да получи за детето си/ученика си.“

„Няма от къде да се информирам.“

„Информацията обикновено е разпокъсана и не присъства в никакъв лесно достъпен и систематизиран вид.“

ВЪПРОС 12:

Някои от отговорите:

„Не съм разучавал в какви случаи се отпускат и какво трябва да направя за да се възползвам. Като цяло не знаех, че съществуват.“

„Информацията често не е достатъчно широко разпространена, за да достигне до потенциални кандидати.“

„Не знам къде точно да търся такава информация.“

ВЪПРОС 13:

Едва 12,9% отговарят с „Не“ на следния въпрос. Това за нас е поредно доказателство, че проблем има и държавата трябва да подобри информационната си политика.

ВЪПРОС 14:

Някои от отговорите:

„Трябва да има повече информираност за възможностите и информацията да бъде по-лесно достъпна и затова много се радвам на тази инициатива!“

„Необходим е единен портал, в който да присъства информация за всякакви видове стипендии, подкрепа и възможности за развитие и реализация.“

Последвай ни: