„Скритите таланти на България“

„Скритите таланти на България“

“Скритите таланти на България” на Фондация “Плюшено мече” е целогодишна менторска програма за талантливи деца в неравностойно положение, която дава шанс за кандидатстване в университет и/или квалифициране и започване на работа след завършване на средно образование.

Програма "Скритите таланти на България"

Кандидатите трябва да покриват всички изисквания:

• деца и младежи между 11 и 18 г.

• лишени от родителска грижа или в риск

• със заложби или изявен талант

• с успех 4.00 или по-висок

• записани в редовна форма на обучение

• между 4 и 11 клас в момента на кандидатстване

• със силна мотивация за развитие

Цялата информация за кандидатстване по програма „Скритите таланти на България“ може да откриете на следния линк: https://plushenomeche.org/kandidatstvai/

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

 

Последвай ни: