„Скритите таланти на България”

„Скритите таланти на България”

“Скритите таланти на България” на Фондация “Плюшено мече” е целогодишна менторска програма за талантливи деца в неравностойно положение. Тя дава шанс за кандидатстване в университет и/или квалифициране и започване на работа след завършване на средно образование.

"Скритите таланти на България"

Кандидатите трябва да покриват всички изисквания:

• деца и младежи между 11 и 18 г.
• лишени от родителска грижа или в риск
• със заложби или изявен талант
• с успех 4.00 или по-висок
• записани в редовна форма на обучение
• между 4 и 11 клас в момента на кандидатстване
• със силна мотивация за развитие

Цялата информация за кандидатстване по програма “Скритите таланти на България” може да откриете на следния линк: https://plushenomeche.org/kandidatstvai/

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

 

Последвай ни: