Представихме „Сам постигам“ на форум за предприемачески идеи!

Представихме „Сам постигам“ на форум за предприемачески идеи!

Представихме „Сам постигам – Информирани за успех!“ на форума „Иновативен мост към бъдещето“!

На 06.10.2023г. в Световния търговски център „Интерпред“ в град София фондация „Дигитален свят ПроХюмън“ организира страхотно събитие, с което даде възможност на младежи да представят предприемаческите си идеи пред хора от бизнеса, неправителствения сектор и преподаватели по предприемачество от УНСС.

Нашият създател – Ралица Коларова, разказа за каузата „Сам постигам“ и проблемите, които тя цели да реши. Запознахме хората с анкетата за информираност и свършеното досега по отношение на популяризиращата кампания на sampostigam.org. Получихме ценни съвети от:

  • Красимир Коцев (основател и главен изпълнителен директор на SoCyber)
  • гл. ас. д-р Мария Василска (преподавател в катедра „Предприемачество“, УНСС)
  • гл. ас. д-р Даниела Цветкова (преподавател в катедра „Предприемачество“, УНСС)
  • Станислава Георгиева и Галина Илчева (фондация „PROXuman Digital World“)

Благодарим на фондацията за проведените обучения по дигитален маркетинг и предприемачество! Научихме много неща, които вече прилагаме на практика!

#ИнформираниЗаУспех #sampostigam
#сединродител #безродители
#сирак #полусирак
#настойник #попечител
#информираност #форум
#представяне

#стипендии #стипендия #курсове
#възможности #подкрепа

Последвай ни: