„Готови за успех“

„Готови за успех“

Програма “Готови за успех” на фондация „BCause“ отпуска стипендии на ученици в 11 и 12 клас без родители. Програмата е насочена към тези ученици, които живеят с попечител.

Програма "Готови за успех"

На следния линк са описани сроковете, условията и необходимите документи за кандидатстване –https://www.bcause.bg/component/content/article/123-gotovi-za-uspeh/704-%20usloviya-v-programata-gotovi-za-uspeh-za-uchebnata.html?Itemid=437.

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

 

Последвай ни: