„Д-р Желю Желев“

„Д-р Желю Желев“

Стипендия „Д-р Желю Желев“ е учредена на 30 януари 2015 г. в памет на даритиля и покровителя на Фондация “Сирак”. Стипендията се присъжда ежегодно на студенти, лишени от родителска грижа, изучаващи специалност „Философия“ с отличен успех.

Стипендия "Желю Желев"

Формулярът* и сроковете за кандидатстване се публикуват в началото на всяка учебна година. Може да ги намерите в секция „Новини“ на сайта на Фондация “Сирак” – https://sirakfond.webnode.page/ .

*със същия формуляр се кандидатства и за програма “Нашето бъдеще”

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: