Детски надбавки

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Държавна подкрепа » Детски надбавки

Детски надбавки

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на семействата, които имат средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, и живеят постоянно в страната.

При облекчени условия, без доходен тест помощите се отпускат за деца отглеждани от настойник/попечител; деца настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

На следния линк са описани подробно критериите и необходимите документи за детски надбавки: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/usl ugi-814/649

 

А знаете ли, че съществуват възможности за дългосрочна финансова, материална и личностна подкрепа? Разгледайте ги ТУК.

Последвай ни: