„С тениска на бала“

„С тениска на бала“

„С тениска на бала“ е инициатива на Български червен кръст в партньорство с MOTO-PHOHE. Тя предоставя стипендии на първокурсници в български висши учебни заведения, които са без двама родители.

"С тениска на бала"

На следния линк https://steniskanabala.bg/wp-content/uploads/2019/01/REGLAMENT-steniskanabala-2023.pdf са описани всички условия и документи за кандидатстване за стипендия по инициативата „С тениска на бала“.

Периодът за кандидатстване е от началото на юли до началото на октомври всяка година.

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: