„Постигам по-висок успех“

„Постигам по-висок успех“

“Постигам по-висок успех” на фондация „Благотворител“ е програма за отпускане на стипендии. Тя е предназначена за  ученици от 8 до 12 клас, лишени от родителски грижи, живеещи в институция (ЦНСТ).

На следния линк https://www.blagotvoritel.org/bg/konkursi/stipendii.html може да видите актуалните изисквания за кандидатстване.

  • Фондация „Благотворител“ финансира професионални и образователни курсове на лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства младежи от 17 до 20 г., мотивирани да се развиват. Те могат да избирит между езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, шивашки, хотелиерски, строителни, козметични, електромонтьорски, пътностроителни, за масаж, озеленяване и др. За повече информация за тези курсове и как да кандидатствате се свържете с фондацията на имейл office@blagotvoritel.org или на телефон 0885 414 038.

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

 

Последвай ни: