„Подкрепи една мечта“

„Подкрепи една мечта“

“Подкрепи една мечта” е инициатива на Президента на Република България, насочена към бъдещи абитуриенти. Завършилите 11 клас с отличен успех (5.50 – 6.00) могат да кандидатстват в началото на 12 клас за еднократна финансова помощ по инициативата. Те трябва да живеят в институция (ЦНСТ), преходни или наблюдавани жилища и приемна грижа.

 

На следния линк https://m.president.bg/bg/cat208/Podkrepi-edna-mechtapravila ще откриете правилата и документи за кандидатстване – Приложение 2 и Приложение 3.

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

 

Последвай ни: