„Готови за успех“

„Готови за успех“

Стипендия “Готови за успех” на фондация „BCause“ се отпуска на ученици с един родител. Учениците трябва да са 11-ти или 12-ти клас, обучаващи се в държавно училище.

Програма "Готови за успех"

На следния линк са описани сроковете, условията и необходимите документи за кандидатстване – https://www.bcause.bg/component/content/article/123-%20gotovi-za-uspeh/704-usloviya-v-programata-gotovi-za-uspeh-zauchebnata.html?Itemid=437

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

Последвайте ни: