„Анета Атанасова“

„Анета Атанасова“

Стипендия „Анета Атанасова“ е учредена в памет на голямата дарителка на Фондация “Сирак” г-жа Анета Атанасова през 2009г.

Стипендия "Анета Атанасова"

Тя е завещала стипендията да се отпуска на сираци, които са ученици в 12-ти клас. Те трябва да са с изявени литературни интереси и възможности. Трябва да имат план за продължаване на образованието им в университет по посочените специалности:

Бакалавърски програми: Българска филология, Български език и литература, Книгоиздаване и Журналистика.

Магистърски програми: Литературознание, литература – творчески профил, антропология и филология, лингвистика и други подобни.

Формулярът* и сроковете за кандидатстване за стипендия „Анета Атанасова“ се публикуват в началото на всяка учебна година в секция „Новини“ на сайта на Фондация “Сирак”- https://sirakfond.webnode.page/ .

*със същия формуляр се кандидатства и за програма “Нашето бъдеще”

Другите възможности за подкрепа на ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в институции:

 

Последвай ни: