„Нашето бъдеще“

„Нашето бъдеще“

За стипендия “Нашето бъдеще” на фондация “Сирак” могат да кандидатстват ученици, загубили единия си родител. На страницата на фондацията в раздел „Новини“ се публикува всяка година формуляра за кандидатстване – https://sirakfond.webnode.page/

Стипендия "Нашето бъдеще"

Другите възможности за подкрепа за ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в инстиитуции:

 

Последвай ни: