“Нашето бъдеще”

“Нашето бъдеще”

За стипендия “Нашето бъдеще” на фондация “Сирак” могат да кандидатстват студенти, загубили единия си родител. На страницата на фондацията в раздел „Новини“ се публикува всяка година формуляра за кандидатстване – https://sirakfond.webnode.page/

Стипендия "Нашето бъдеще"

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: