Наследствени пенсии

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Държавна подкрепа » Наследствени пенсии

Наследствени пенсии

На следния линк  https://www.noi.bg/fizicheski-lica/pensii-bg/trudova-deinost-pridobivane-pravo/nasledstvena-pensiya/  са описани условията за получаване на наследствена пенсия. Също така кои са лицата, които имат право на нея, как се разпределя наследствената пенсия между наследниците и какъв е нейният размер.

В дясната част на страницата на НОИ от горепосочения линк се намират необходимите документи и заявления за получаване на наследствена пенсия. Можете да гии подадете онлайн или на място в териториално поделение на НОИ.

Учениците в началото на всяка учебна година трябва да предоставят документ от училището си за това, че са записани в съответния клас.

Студентите в началото на всяка учебна година трябва да предоставят документ от университета си за това, че са записани в съответния курс.

Първокурсниците, които отговарят на точка 1 от следващия абзац „ВАЖНИ ОСОБЕНОСТИ“, трябва в началото на октомври да занесат в НОИ уверение за това, че са записани в съответните университет и специалност, заедно с попълнено заявление за възобновяване на наследствена пенсия – Obr_P-7 .

Започването на работа на трудов или граждански договор НЕ влияе на получаването и размера на наследствената пенсия.

 

ВАЖНИ ОСОБЕНОСТИ, касаещи учениците в 12-ти клас, получаващи наследствена пенсия:

  1. За да продължат да получават наследствена пенсия, зрелостниците трябва да запишат висше образование в същата година, в която са завършили. Ако запишат висше образование една или повече години след завършването на 12-ти клас, нямат право на наследствена пенсия в периода на следването си.
  2. Дори да сте изпълнили условието да сте записали висше образование в същата година, в която сте завършили средното си такова, през месеците юни, юли, август и септември няма да получавате наследствена пенсия и тя няма да ви се изплати със задна дата след започване на академичната година.
  3. Зрелостниците ще получат наследствена пенсия за месец май в непълен размер, защото учебната година свършва в средата на месеца. След като получат дипломата си за средно образование, трябва да занесат нейно копие и оригинала (за справка). След това ще им се изплати наследствената пенсия до датата, на която е издадена дипломата.

Документи: https://www.noi.bg/wp-content/uploads/UP1_final.pdf

 

Последвай ни: