Общи положения

Сам постигам – Информирани за успех!

Начало » Държавна подкрепа » Общи положения

Държавна подкрепа – общи положения:

Информацията за държавна подкрепа, показана в сайта sampostigam.org, е ориентирана към учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднина/ни (техни настойници или попечители). Тя съдържа най-вече финансова помощ, предоставяна от институции като НОИ, АСП, училища и университети.

Сайтът е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

Не всички механизми за държавна финансова подкрепа са насочени пряко към целевата група, описана по-горе, но може да се кандидатства по тях, ако отговаряте на съответните за механизма критерии.

Важно:

Сайтът НЕ е предназначен да информира осиновени деца, осиновители, деца в приемни семейства и приемни родители, въпреки че и те могат да кандидатстват за някои механизми от държавната подкрепа.

Последвайте ни: